जम्मा
+ =
पुरूष
महिला
अन्य
सामान्य जानकारी
 • जनसंख्या : 0
 • घरधुरी संख्या : 4043
 • पूरुष घरमूली : 3534
 • महिला घरमूली : 509
 • अन्य घरमूली : 0
 • प्रतिव्यक्ति आय : 10917.0
 • मानव विकास सूचकांक : 0.625
 • साक्षरता : 75.98%
 • औषत आम्दानी विवरण : 25393.0
 • औषत खर्च तथा बचत विवरण : 11992.0
 • कुल क्षेत्र : 100.0 वर्ग कि.मी.
जन प्रतिनिधि
User avatar

अध्यक्ष (९८५५०७७२६६)

User avatar

उपाध्यक्ष (९८५५०८७२६६)

User avatar

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (९८५५०८८२६६)


वडा नं 1
  
वडा नं 2
  
वडा नं 3
  
वडा नं 4
  
वडा नं 5
  
वडा नं 6
  
वडा नं 7
  
वडा नं 8
  
वडा नं 9
  
वडा नं 10
  
उमेर समूहको अनुसार जनसंख्य
लिंगको आधारमा घरमूली संख्या
पेशकाे अनुसार घरमूली
वडा अनुसार परिवार
धर्म अनुसार घरमूली